تقدیر از هان مو دو کاران شیرازی

مراسم قدردانی و اهدا لوح سپاس به هنرجویان فعالی که در هر چهار دوره از چالش های ورزش در منزل شرکت نموده و همچنین هنرجویانی که فعالیت تاثیر گذاری در راستای اهداف و پیشبرد سبک در سال 1399 داشته اند مورخ 99/12/20 برگزار شد.

مشاهده ادامه....

چالش ورزش در منزل در شش رده سنی در آخرین ماه سال 99 پر قدرت برگزار شد تا یکبار دیگر همدلی اعضا و قدرت این رشته ورزشی پر مخاطب به نمایش گذاشته شود.

چالش ورزش در منزل و اجرای هنرهای فردی برای چهارمین بار در اسفند ماه ۹۹به مناسبت میلاد مولی الموحدین مورخ 99/12/03 الی 99/12/05 به صورت مجازی و با پیام # حمایت و همکاری با کادر درمان = حفاظت از جان خود و عزیزانمان در برابر ویروس کرونا برگزار شد.

مشاهده ادامه....

چالش تمرین در خانه با شعار در خانه میمانیم و کرونا را شکست میدهیم کلید خورد مرداد 1399

چالش ورزشی/هنری در خانه با استقبال پر شور هنرجویان هان مو دو فارس برگزار شد

مشاهده ادامه....

فستیوال ورزش های رزمی (1398)

حضور و درخشش هان مو دو کاران فارس در فستیوال ورزشهای رزمی

مشاهده ادامه....

همایش هنرهای رزمی 1397

برگزاری همایش ورزشهای رزمی به مناسبت هفته تربیت بدنی

مشاهده ادامه....

نمایشگاه ورزش های رزمی 1396

حضور پر رنگ تیم هان مو دو فارس در نمایشگاه ورزشهای رزمی و درخشش در میان بیش از 40 رشته ورزشی دیگر

مشاهده ادامه....

گرد همایی ورزش های رزمی 1394

برگزاری گرد همایی ورزش های رزمی به مناسبت هفته تربیت بدنی به مدت سه روز واقع در بلوار چمران شیراز

مشاهده ادامه....