هان مو دو کاران فارس قهرمان مسابقات مجازی در سال 1400 شدند.

مسابقات سراسری مجازی هان مو دو با حضور استان های فعال کشور برگزار شد.* در این دوره از مسابقات هنرجویان هان مو دو فارس با کسب عناوین طلایی قهرمانی خود را بار دیگر اثبات نمودند.

مشاهده ادامه....

شیراز میزبان و قهرمان مسابقات کشوری شد. 1398

دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی استان فارس در شهرستان شیراز در دو بخش دارین و هوشین سول مورخ 1398/05/25 در مجموعه ورزشی تختی برگزار گردید.

مشاهده ادامه....

قهرمانان اولین دوره از مسابقات استانی هان مو دو فارس شناخته شدند . بهمن 1397

اولین دوره مسابقات هان مو دو قهرمانی استان فارس به میزبانی شهرستان شیراز مورخ 1397/11/12 برگزار شد.

مشاهده ادامه....

فارس قهرمان مسابقات کشوری سال 1397 در اصفهان شد.

یک دوره مسابقات قهرمانی کشور در دو استایل دارین و هوشین سول به میزبانی استان اصفهان مورخ 1397/06/09 در مجموعه ورزشی تختی برگزار شد.

مشاهده ادامه....

اولین دوره از مسابقات هان مو دو در شیراز برگزار شد. اسفند 1396

اولین دوره مسابقات بین باشگاهی در شیراز برگزار شد.

مشاهده ادامه....