تقدیر از هان مو دو کاران شیرازی

مراسم قدردانی و اهدا لوح سپاس به هنرجویان فعالی که در هر چهار دوره از چالش های ورزش در منزل شرکت نموده و همچنین هنرجویانی که فعالیت تاثیر گذاری در راستای اهداف و پیشبرد سبک در سال 1399 داشته اند مورخ 99/12/20 برگزار شد.

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر به هنرجویان فعالی که در (( هر چهار دوره از چالش های ورزش در منزل)) سبک هان مو دو شرکت نموده وهمچنین هنرجویانی که فعالیت تاثیر گذاری در راستای اهداف و پیشبرد سبک در سال ۱۳۹۹ داشته اند تقدیر بعمل آمد.

امین علوی تبار نماینده سبک هان مو دو استان فارس ضمن تقدیر از هنرجویان شرکت کننده اظهار داشت : در یک سال گذشته بحران کرونا نه تنها نتوانست مانع پیشرفت ما در سبک و سطوح مختلف شود بلکه از فرصت پیش امده نهایت استفاده را کرده و زمان را غنیمت شمردیم که در همین راستا با کمک مسئولین استان و کمیته های تحت پوشش با توجه به اهمیت و گستردگی رشته به لحاظ تکنیک و آموزش های تخصصی توانستیم به امور آموزشی در خصوص پیشرفت سبک و هنرجویان بپردازیم.

علوی تبار با توضیح نوید بخش برخی از برنامه ریزی ها، آینده ای روشن برای هنرجویان هان مو دو در فارس پیش بینی کرد و با اشاره به اینکه در آینده ای نزدیک شاهد مربیان مجرب، کار آمد و با اخلاق در هر دو بخش (( اقایان و بانوان )) در سراسر استان فارس خواهیم بود که این نوید نیز خرسندی تیم پر توان هان مو دو فارس را در پی داشت به سخنان خود خاتمه داد.

در پایان نماینده استان فارس از محمد رضا اوجی ریاست محترم هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان فارس و رضاعلوی تبار نماینده هان مو دو شهرستان شیراز که در پیشبرد و اهداف سبک نقش بسزایی دارند تشکر و قدردانی نمودلینک   وزارت ورزش و جوانان لینک   انجمن های ورزشهای رزمی استان فارس