هان مو دو کاران فارس قهرمان مسابقات مجازی در سال 1400 شدند.

مسابقات سراسری مجازی هان مو دو با حضور استان های فعال کشور برگزار شد.
در این دوره از مسابقات هنرجویان هان مو دو فارس با کسب عناوین طلایی قهرمانی خود را بار دیگر اثبات نمودند.

ضمن عرض تبریک خدمت خانواده بزرگ هان مو دو فارس و تشکر از زحمات پر مهر اساتید سابام نیم امین علوی تبار و پوسابام نیم رضا علوی تبار خوشحالیم که همچون سالهای گذشته تیم هان مو دو فارس توانست پرچمداری خود را در سطح کشور اثبات و افتخارات خود را بیش از گذشته به این خانواده بزرگ هدیه نماید.
اسامی قهرمانان شیرازی که در مسابقات مجازی با حضور استانهای فعال کشور در رشته هان مو دو در رده های سنی خردسالان / نونهالان/ نوجوانان /جوانان/ بزرگسالان/ پیشکسوتان به رقابت پرداختند به شرح ذیل می باشد.


آقایان در بخش دارین(مبارزه) :
سروش منوچهریان مقام اولسید اصغر علیزاده مقام اولمهدی رضایی مقام اولعلیرضا اله یار نژاد مقام دوممهدی اسد پور مقام دومنیما بنیان پور مقام دومآقایان در بخش هوشین سول (دفاع شخصی):
مهدی اسد پور مقام اولعلیرضا اله یار نژاد مقام اولنیما بنیان پور مقام دوم