گرد همایی ورزش های رزمی 1394

برگزاری گرد همایی ورزش های رزمی به مناسبت هفته تربیت بدنی به مدت سه روز واقع در بلوار چمران شیراز

به گزارش روابط عمومی هان مو دو فارس هنرجویان این رشته در گردهمایی رزمی کاران شیراز حضور یافتند و با به اجرا در آوردن تکنیکهای قفل مفصل و دفاع شخصی مختص به رشته هان مو دو باعث جذب و توجه ویژه افراد تماشاگر و دیگر سبک های حاضر در صحنه شدند.لینک   آپارات