اولین دوره از مسابقات هان مو دو در شیراز برگزار شد. اسفند 1396

اولین دوره مسابقات بین باشگاهی در شیراز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هان مو دو فارس این دوره از مسابقات در تاریخ 1396/12/18 درمجموعه ورزشی 22 بهمن در دو استایل دارین (مبارزه) و هوشین سول (دفاع شخصی) برگزار شد.

نتایج به دست امده به شرح ذیل می باشد.
دارین:
رده سنی بزرگسال
مقام اول سید علی اصغرعلیزاده بیدک
مقام دوم محمد دوستی
مقام سوم آرش عباسی
مقام سوم مشترک مهدی بمونعلی زاده

رده سنی نوجوانان
مقام اول امیرارسلان صالحی
مقام دوم آروین صلاحی

هوشین سول
رده سنی بزرگسالان
مقام اول محمد دوستی
مقام دوم مهدی بمونعلی زاده
مقام سوم آرش عباسی

ضمن این که داوری این دوره از مسابقات بر عهده آقایان امین علوی تبار و رضا علوی تبار بوده است.