نمایشگاه ورزش های رزمی 1396

حضور پر رنگ تیم هان مو دو فارس در نمایشگاه ورزشهای رزمی و درخشش در میان بیش از 40 رشته ورزشی دیگر

به گزارش روابط عمومی هان مو دو فارس این تیم پر قدرت در نمایشگاه ورزش های رزمی که با حضور بیش از 40 رشته ورزشی در شیراز برگزار شده بود حاضر شدند و با به اجرا در آوردن تکنیکهای منحصر به فرد این رشته توجه حاضرین را به اصول تکنیکهای دفاع شخصی و قفل مفصل همچنین ضرورت یادگیری صحیح و کاربردی این رشته و آگاه سازی عموم با توجه به مدعیان دروغین این ورزش پر مخاطب جلب نمودند در پایان تشکری ویژه از اساتید محترم اقایان امین و رضا علوی تبار که زحمت فراوانی برای به این مرحله رسیدن سبک کشیده اند و همچنین تمام هنرجویانی که در این راه به نوعی سهیم بوده اندلینک    ویدیو نمایشگاه ورزش های رزمی