همایش هنرهای رزمی 1397

برگزاری همایش ورزشهای رزمی به مناسبت هفته تربیت بدنی

به گزارش روابط عمومی هان مو دو فارس همایش هنر های رزمی طی سه روز متوالی در باغ جنت شیراز برگزار گردید

اجرای انواع سلاح توسط گرند مستر امین علوی تبار و شکستن اجسام سخت توسط استاد رضا علوی تبار همراه با به اجرا درآوردن تکنیک های قفل مفصل و دفاع شخصی توسط این عزیزان و هنرجویان سبک باعث جذب و توجه همگانی نسبت به این رشته فوق العاده قدرتمند شد .لینک   ویدیو همایش هنرهای رزمی