فستیوال ورزش های رزمی (1398)

حضور و درخشش هان مو دو کاران فارس در فستیوال ورزشهای رزمی

به گزارش روابط عمومی هان مو دو فارس هنرجویان این رشته پر مخاطب طی سه روز 1398/07/28/27/26 درخشش و جایگاه خود را در میان دیگر هیات و سبک های حاضر در این مراسم پر شکوه اثبات نمودند که این امر باعث خرسندی و مورد تشویق قرار گرفتن این تیم توسط مسئولین شهرداری و دیگر هیات ها گردید.

شایان به ذکر است که مدیریت و رهبری این حضور پر شکوه بر عهده اساتید امین و رضا علوی تبار بوده است.لینک   ویدیو فستیوال